BIJENVOLKEN.NL

DE PERFECTE MATCH

Plaatsing bij kersen.

Er zijn enkele eenvoudige regels waaraan een ieder zich dient te houden namelijk:

· Bijenvolken.nl nog Busy-Bees kunnen op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortvloeiend uit bemiddeling 

· Bij bemiddeling gaan wij uit van oprechte bedoelingen .zowel van Imker als Teler en correcte informatie. ( er volgt een sanctiebeleid!!!)

· Wanneer een van de partijen zich niet aan de regels van de bestuivingovereenkomst houdt dient Bijenvolken.nl op de hoogte te worden gebracht.

· Bij het niet nakomen van afspraken kan het bemiddelen voor  zowel Teler als Imker tijdelijk opgeschort worden.

 

· voor plaatsen bij onbedekte teelten:  € 55,00 per volk voor drie weken of minder, bij verlenging een toeslag van € 2,50 per dag.

· voor plaatsing bij bedekte teelten: € 32,50 per volk per week.

· voor bestuivingobjecten, waarvoor in opdracht van de teler speciale volken worden aangehouden en ingezet, kunnen onderhands vergoedingen worden vastgesteld.

· voor transport van de volken vanaf de bijenstal tot aan de teler  kunnen kosten door de imker in rekening worden gebracht.

· de imker wordt geadviseerd een schriftelijke bestuivingovereenkomst met de teler aan te gaan.

 

created bij busybeesbestuiving

spelregels

BIJENVOLKEN.NL

Bestuivingtarieven  2010 (Bron: NBV)